Kortikosteroidit ovat

Laitteet, jotka on todettu käyttökelpoisiksi aikaansaamaan mitattuja pääasiassa ei-15 systeemisesti bio-hyödynnettäviä määriä aerosoli-mometasonifuroaattia tai sen farmaseuttisia aerosoliseoksia syötettäväksi oraalisiin ilmatiehyeisiin ja keuhkoihin oraalisella sisäänhengityksellä tai nenän kautta sisäänhengittämällä, kuuluu paineistetut yksittäisannosinhalointilaitteet ("MDI"), jotka tuottavat aerosolihiukkasia suspendoi-tuna kloorifluorikarbonaattiponneaineeseen, kuten CFC-11, CFC-12, tai ei-kloorifluori-20 hiilet tai vaihtoehtoisia ponneaineita, kuten fluorihiilet, HCF-134Atai HFC-227 pinta-aktiivisten aineiden ja sopivien sillastusaineiden kanssa tai ilman; kuivajauhe-inhaloin-tilaitteet, jotka ovat joko hengityksellä aktivoitavia tai toimivat ilma- tai kaasupai-neella, kuten kuivajauhe-inhalointilaite, joka on kuvattu Schering Corporationiin kansainvälisessä patenttihakemuksessa PCT/US92/05225, julkaistu 7. tammikuuta 1993, 25 kuten myösTURBUHALER™ (saatavissa Astra Pharmaceutical Products, Inc.:Itä) tai o ROTAHALER™ (saatavissa Allen & Hanburys:lta), joita voidaan käyttää aerosoli-mo- g metasonifuroaatin syöttämiseksi hienosti jauhettuna jauheena suuremmissa aggre- oo gaateissa joko yksistään tai yhdistettynä jonkun toisen farmaseuttisesti hyväksyttä-

12 11 (Vauhkonen & Holmström 2006, 613.) Potilasta on hyvä ohjata kirjoittamaan saamansa arvot esimerkiksi astmavihkoon, josta astmahoitaja tai lääkäri voi siirtää ne taulukoon. Taulukosta hoitajan ja lääkärin on helppo seurata arvojen kehittymistä pidemmälläkin aikavälillä. (Haahtela & Stenius-Aarniala 2002, 10.) Astmaa sairastamattomalla PEF-arvojen vaihtelu vuorokaudessa on 5 8 % ( Astman Käypä hoito -suositus 2006, 3). Astmaa sairastavalla aamun ja illan PEF-arvon välissä saattaa olla jopa 20 % ero, samoin lääkkeenoton jälkeen (Vauhkonen & Holmström 2006, 613). PEF-mittariin puhaltaminen vaatii harjoittelua. Potilaan olisi hyvä tehdä mittaus joka kerta samaan aikaan ja samalla tavalla, sillä tämä lisää arvojen luotettavuutta. (Sovijärvi 2010.) Spirometria on PEF-mittausta tarkempi keuhkojen toiminnan mittari (Vauhkonen & Holmström 2006, ). Spirometrialla mitataan keuhkojen vitaalikapasiteetti (FVC), uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1) ja edellä mainittujen suhde (FEV %). Astmatutkimuksena spirometria tehdään ennen lääkityksen aloittamista, lääkityksen aloittamisen jälkeen ja sen aikana. (Juntunen- Backman & Peura 2009.) Avautumiskokeessa spirometria määritetään ennen ja jälkeen lääkkeen ottamisen (Vauhkonen & Holmström 2006, ). Tutkimus tehdään laboratoriossa, ja se on potilaalle kivuton. Potilas puhaltaa laitteeseen kiinnitettyyn suukappaleeseen ja tietokone laskee arvot. (Juntunen- Backman & Peura 2009.) Rasituskoe tarvitaan usein lasten ja nuorten astmaa diagnosoitaessa. Aikuisilla testiä käytetään harkinnan mukaan, ei kuitenkaan sepelvaltimotautia sairastavilla (Juntunen-Backman & Peura 2009). Tutkimus perustuu keuhkoputkien supistumiseen erityisesti pakkasella juostessa. Potilaalle tehdään PEF-mittaus, jonka jälkeen hän juoksee ulkona 6 minuuttia. Juoksun jälkeen kuunnellaan hengitysäänet ja tehdään uusi PEF-mittaus. Mittaus toistetaan 5, 10 ja 15 minuutin kuluttua juoksusta. Rasituskokeessa 15 % muutos verrattuna astmaa sairastamattoman normaaleihin viitearvoihin on merkittävä ja viittaa astmaan. (Keistinen 2009a.)

ADVICE FOR CORRECT ADMINISTRATION (see illustrations above)
1: Shake the bottle vigorously before use. 2: Unscrew the white cap to open the bottle. 3: Screw the ADAPTACAP® on the bottle. 4: Keep the bottle upright and open the ADAPTACAP®.
5: Insert the oral dosing syringe firmly inside. 6: Invert the bottle and slowly pull the plunger down so that the oral dosing syringe fills with the product. Withdraw the recommended
quantity according to the weight of your animal. 7: Return the bottle upright and remove the oral dosing syringe by gently twisting it out of the ADAPTACAP®. Close the ADAPTACAP®.
8: Gently push the product out of the syringe and mix it with feed. 8b: Alternatively, at feeding time, insert the syringe into the mouth of your animal and gently push the product out

Kortikosteroidit ovat

kortikosteroidit ovat

Media:

kortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovatkortikosteroidit ovat

http://buy-steroids.org